NIEOCZEKIWANE PRZYPUSZCZENIA

Zasada pierwsza, mówiąca, że ludzie nie lubią mediów przedstawiających treści negatywne, nie stanowi zaskoczenia. Ludzie mówią często i wyraźnie, że nie lubią wielu takich treści, jak na przykład krew i wnętrzności w wiadomościach telewizyj­nych, wstrząsające wydarzenia odtwarzane w programach parado- kumetalnych, rozlana krew w grach telewizyjnych, negatywna propaganda polityczna, wiadomości z dziedziny zdrowia, straszą­ce chorobami, ludzie napadający na siebie podczas programów typu talk show i negatywne plotki, którymi karmi czytelników prasa brukowa. Jeśli chodzi o […]

ZA POMOCĄ TEKSTU I OBRAZU

Mimo wszystko wydarzenia takie, przedstawione za pomocą tekstu i obrazu, nie mogą naprawdę wyrządzić nikomu krzywdy. Zignorowanie negatywnych zjawisk przed­stawionych w mediach nie spowoduje absolutnie żadnych fizy­cznych następstw. Być może ludzie czerpią nawet pewną per­wersyjną przyjemność, kiedy oglądają takie wydarzenia, po­nieważ mogą doświadczać ich bez żadnych konsekwencji.Koncepcja utożsamiania mediów z rzeczywistością sugeruje jednak, że treści negatywne przedstawione w mediach działają w ten sam sposób, co (zgodnie z literaturą psychologiczną) negatywne wydarzenia w realnym życiu. Fakt, […]

WZMOCNIENIE PROAKTYWNE

Psychologowie określają ten efekt jako wzmocnienie proaktywne. Informacje negatywne pobudzają system prze­twarzania informacji i kierują uwagę na to, co może nastąpić. O  ile zjawiska negatywne wzmacniają postrzeganie do­świadczeń, które następują po nich, utrudniają jednak zapamiętywanie zdarzeń, które miały miejsce przedtem; pro­ces ten określa się mianem interferencji retroakty­wnej. Dzieje się tak dlatego, że – aby zapamiętać informacje na dłużej – ludzie muszą pomyśleć nad nimi, rozważyć je, opracować i połączyć z innymi doświadczeniami. Kiedy jed­nak przydarzy się […]

DRUGA STRONA ZAGADNIENIA

Niestety efekt Polyanny ma ograniczony zasięg. Kiedy po­prosić kogoś o przypomnienie ważnych wydarzeń w jego ży­ciu, zauważa się tendencję do wybierania tych pozytywnych: ludzie raczej wspomną o swoim ślubie niż o publicznej kom­promitacji. Natężenie uwagi biegnie natomiast w przeciwnym kierunku; dzięki niemu lepiej zapamiętuje się wydarzenia ne­gatywne, mimo że samo wspomnienie może nie być łubiane. Z pewnością nie oznacza to, że wszelkie próby nauczania czy perswazji powinny zawierać komponent negatywny, lecz może pomóc w zrozumieniu, […]

NIEPRZYJEMNE DOŚWIADCZENIE

Dlaczego nie możemy więc po prostu jechać dalej? I dlaczego nastawiamy uszu na ogół wtedy, gdy słyszymy raczej o niepowodzeniach niż tryumfach? Dlaczego bardziej interesuje nas, że ktoś poniósł klęskę, niż to, że komuś się udało? Dlaczego choroba jest informacją waż­niejszą niż dobry stan zdrowia?Negatywne informacje wymagają większej uwagi, ponieważ niosą za sobą pewne konsekwencje. Zlekceważenie ostrzeżeń zalecających ucieczkę lub przygotowanie do obrony jest fatal­nym błędem, może nawet śmiertelnym. Decyzje co do takiego czy innego […]

NASZA REAKCJA

Nasze reakcje na zjawiska negatywne są całkiem świadome i występują powszechnie – ludzie ich nie lubią. Ocena negaty­wnych zjawisk jest jednoznaczna: przeżycia negatywne są subiektywnie odczuwane jako nieprzyjemne. Wiele innych skutków zjawisk negatywnych jest niezgodnych z intuicją, ponieważ pojawiają się one odruchowo. Są tak ważne dla przeżycia, że nasze stare mózgi zapewniają reakcję automaty­czną, nie wymagającą planowania ani analizy. Reakcje na zjawiska negatywne są natychmiastowe i bezwiedne do tego stopnia, że często później zaprzecza się, iż […]

ZJAWISKA NEGATYWNE

Do najprzyjemniejszych rzeczy związanych ze wspólnym pro­wadzeniem wykładu należy to, że można nawzajem siebie słuchać. Nie musisz męczyć się sam, zastanawiając się, czy wszystko dobrze poszło. Jeśli mamy uczciwie zdać sprawę z treści tych rozmów, istnieje pewna tendencja w dyskusji: jest nią krytycyzm. Podobnie jak większość ludzi, po szybkim zapewnieniu, że każdemu zasadniczo wypowiedź się podobała, musimy odeprzeć uwagi negatywne. Dogłębne analizowanie uwag krytycznych sprawia niekiedy, że nadmiernie tracimy pewność siebie; psychologowie ukuli więc zasadę, która […]

WSZECHOBECNOŚĆ OCEN

W odniesieniu do telewizji i filmu, a nawet do gier kom­puterowych ocena ta zdaje się całkiem zrozumiała. Instynkto­wna i szybka reakcja w rodzaju: „to mi się podoba” lub „to nie dla mnie” stanowi zasadnicze kryterium dla ludzi, którzy pracują z mediami i odpowiednio do tego je projektują. Kiedy jednak media nie mają służyć rozrywce, obawy tego rodzaju przestają być brane pod uwagę, przypuszczalnie dlatego, że w przypadku bardziej wzniosłego celu coś takiego jak zwykła sympatia […]

WARTOŚCIOWANIE I MEDIA

Nawet jeśli taka ocena może być dzisiaj mniej użyteczna niż tysiące lat temu, jest nieprawdopodobne, byśmy mogli powstrzymać, zapomnieć lub zlikwidować to, co w nas pierwotne. Możemy to uzupełnić, intensywnie myśląc, lecz na samym początku zawsze będzie reakcja pierwotna. Najważniejszy płynący stąd wniosek dotyczy definicji me­diów. Tradycyjne definicje podkreślają to, co wyjątkowe w sposobie przekazu i treści mediów. Media to telewizja, komputery, gazety oraz film. Zawartość mediów to komedie sytuacyjne, edytory tekstu, wiadomości o gospodarce świato­wej […]

SETKI EKSPERYMENTÓW

Istnieją setki eksperymentów psychologi­cznych, w których używa się bardzo prostych rysunków, krót­kich opisów słownych, a nawet prostych, przypadkowych dźwięków oraz niczego nie przypominających kształtów. W rezultacie eksperyment może być przeprowadzony prawid­łowo, lecz często ma niewiele wspólnego z rzeczywistym światem. Uważamy, że wyniki naszego badania nie są obciążone tą wadą. Udało nam się wykazać, że podstawowa reakcja psycho­logiczna – aktywność mózgu łącząca się ze złym i dobrym przeżyciem – stanowi część codziennych doświadczeń. Oczy­wista złożoność mediów jest […]

« Older posts