GŁOS KOMPUTERA

Kiedy głos komputera pyta o samego siebie, ludzie udzielają bardziej pozytywnych odpowiedzi i są mniej szczerzy niż wtedy, gdy pyta ich inny głos innego komputera lub kiedy udzielają od­powiedzi w formie wypełniania kwestionariusza. Należy wy­ciągnąć stąd następujący wniosek: użytkownicy komputerów są w stosunku do nich grzeczni zarówno wtedy, gdy komputery używają tekstu, jak i wtedy, gdy używają głosów. Ostateczny wynik pokazuje nam, jak bardzo powinniśmy być poruszeni nowymi możliwościami mediów. Rezultat wy­kazuje faktycznie brak różnic. Użycie głosów nie sprawi­ło, że interakcje miały bardziej społeczny charakter niż w przy­padku stosowania przez komputery tekstu pisanego. Obecność głosów w sposób oczywisty nie miała wielkiego znaczenia, przynajmniej jeśli chodzi o tworzenie efektu obecności spo­łecznej. Nie jest potrzebna aż rzeczywistość wirtualna, by stworzyć poczucie obecności innej osoby – ludzie nie po­trzebują wyszukanych sztuczek, by zareagować społecznie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *