KRYTYKA SAMYCH SIEBIE

Ludzie, którzy krytykują sami siebie, są łubiani znacznie bardziej niż ci, którzy krytykują innych.Pisanie z pewnością nie jest jedyną działalnością, w której funkcjonują takie zasady społeczne. Ludzie przez cały czas działają podobnie w wielu różnych kontekstach. Zasady doty­czące pochwał i krytycyzmu oraz konsekwencje obu tych działań obowiązują w małżeństwach, wychowywaniu dzieci, strategiach reklamowych i innych dziedzinach. We wszystkich tych kontekstach ludzie zadają sobie dwa ważne pytania: Czy uwaga jest pozytywna, czy negatywna? I do kogo jest skiero­wana: do osoby mówiącej czy też słuchającej? Celem naszych badań było poszerzenie tej listy o jeszcze jeden kontekst: interakcje ludzie-media. Czy te same reguły będą funkcjonować w przypadku komputerów?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *