UZASADNIONA REAKCJA

Połowie uczestników powiedzieliśmy, że reakcja komputera jest uzasadniona. Powiedzieliśmy im, że ich pytania zostały ocenione z zastosowaniem algorytmów utworzonych na pod­stawie reakcji setek ludzi, którzy grali w tę grę od czasu, kiedy wymyślono ją w 19.91 roku. Jeśli komputer mówił, że pytanie jest złe lub dobre, miał ku temu powód: było ono lepsze lub gorsze od innych, zawartych w bazie danych.Drugiej połowie uczestników powiedzieliśmy, że mają nie wierzyć ani jednemu słowu komputera. Poinformowaliśmy ich, że komputerowy system oceny nie został jeszcze dopracowa­ny. Wskutek tego otrzymali przypadkowe uwagi, które nie mają nic wspólnego z ich działaniami. Były to po prostu przykładowe uwagi, które będą stosowane, gdy system zo­stanie skończony. Po zakończeniu gry wszyscy wypełnili odręcznie kwestiona­riusz. Zawierał on trzydzieści dwa pytania, które mierzyły jedną z trzech głównych ocen: jak każdy ocenia swoje działa­nia podczas gry, czy podobał się komputer oraz jak komputer sprawował się w czasie gry.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *