WYMYŚLENIE PYTAŃ

Prośba o wymyślenie pytań została skierowana do uczestników głównie po to, by umożliwić każdemu wykonanie zadania, które może później zostać ocenione jako pomocne lub nie.W tym samym czasie brało udział w grze sześćdziesięciu uczestników. Oto przykład typowego przebiegu gry. Gracz pomyślał o zwierzęciu, w tym wypadku była to zebra.Komputer: Czy zwierzę ma cztery nogi?Uczestnik (za pomocą klawiatury lub myszy): Tak.Komputer: Czy zwierzę to jest gadem?Uczestnik: Nie.Komputer: Czy jest to słoń?Uczestnik: Nie.Komputer: Ten komputer nie może odgadnąć, jakie to zwie­rzę. Proszę wprowadzić pytanie, które pomoże mu odróżnić to zwierzę od innych zwierząt w bazie danych. W tym punkcie każda osoba została umieszczona w jednej z trzech grup. W wypadku jednej grupy komputer natychmiast przechodził do następnej gry, kiedy uczestnik wpisał pytanie. Nie było żadnej reakcji, po prostu następna gra.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *